Utbildning i Göteborg - Östersund 2011  
Utbildning i Göteborg - Östersund 2011

På Svensk På Norsk På tysk In português In English

Om|Sök |Ångest|Prestation|Fond|Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap|Utvecklingspsykologi|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Föräldrar|Björn i Jämtland| T-shirt| Utbildning|Boka Tid| Hemsida

Utbildning i Göteborg - Östersund 2011

New York :  Hawaii :  Sydney :  Seoul :  Beijing :  London :  New Delhi :  Tokyo :  Moscow :  Paris :

Utbildning i Göteborg - Östersund 2011Utbildning i Göteborg - Östersund 2011Utbildning i Göteborg - Östersund 2011
Utbildning i Göteborg - Östersund 2011

Utbildning Göteborg - Östersund
Skönhetens och estetikens psykologi 20p, (halvfart 2011) (Barnpsykologi 20p)Kursplan: Eliazon erbjuder en unik certifiering, utveckling och teoretisk fördjupning av dina kunskaper inom den grundläggande skönhetens och estetikens psykologi. Utbildningen fokuserar hur vi skapar skönhet, samt analyserar hur tittandet, seendets och den estetiska skönhetens djuppsykologi struktureras via bl a en komplicerad auditiv/visuella varseblivning och ett intrikat socialt och språkligt samspel till de helhetsupplevelser som styr och koordinerar våra liv, vår efterfrågan och livsbetingelser. Frågeställningar som bl a tas upp är: bakgrund till vetandedrift och syndrift, modeskapande, plastikkirurgi och konstnärligt skapande, skönhetsanalytikerns metoder och arbetsinstrument, användbara applikationer för framgångsrik försäljning, reklam och marknadsföring. (Mer Info)

Målgrupper: Butiksägare, inköpare, säljare, hälsoutvecklare, skönhetsanalytiker, couturier, stylister, marknadsförare, reklammakare, modeskapare, konstnärer, gallerister, regissörer, skådespelare, producenter, kulturarbetare, originalare, filmfotografer, redigerare, illustratörer, designers inom mode och textil, curatorer, art directors, konsthantverkare, maskörer, frisörer, anställda på scen och i media, bildlärare, modister, scenografer, webbdesigners, silver- och guldsmeder etc.

Utbildningen startar vecka 4-5 (januari), 2011 och ges som halvfartutbildning i Göteborg (15 deltagare) och Östersund (8 deltagare) med månatliga teoretiska och kliniska seminarier. Seminarier (1-2 ggr/månad) på studieorten varvas med litteraturstudier och gruppdiskussioner via Internet från hemorten, med nätbaserad handledning.

Innehåll: Utbildningen består av många olika delmoment t ex: förståelse av begrepp, konkreta tillämpningar i Beauty Psychology, entusiasmerande vägledning, psykologisk djupförståelse och utvecklingsbidrag till estetik, konst, musik, poesi, familj, utbildning, mångfald, politik, marknadsföring, ekonomi, produktion och arbetsliv.

Arbetsmarknad Utbildningen innehåller yrkesförberedande inslag och ökar tillgången på värdefull yrkesskicklighet inom yrkesområden som det särskilt idag finns stora nationella behov av att utveckla. Genom att utbildningen ges på halvfart och till en mycket låg kostnad, kan den mycket väl kombineras som en fortbildningsåtgärd i en anställning, med en partiell arbetsprövning, som en arbetsledarutbildning, förberedande arbetsmarknadsutbildning, åtgärd i samband med omställning eller nedläggelse, eller som en anvisad rehabiliteringsåtgärd t ex vid långtidssjukskrivning (tala med din arbetsgivare, arbetsledare, personalchef, handläggare på trygghetsrådet, fackföreningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan etc). Programmet kan även upphandlas som moment i provanställningsavtal och i s k traineeprogram (tala med din arbetsgivare).

Terminsavgift: 33075:- /påbörjad termin exkl. moms. Betalas i förskott via fakturering (30 dagar netto). Privatpersoner beviljas upp till 36 månaders betalningsuppdelning.

Övrigt: Utbildningen löper över två terminer, vår- och höstterminen 2011. Gruppen är begränsad till högst 5+5+5 deltagare i Göteborg resp 8 deltagare i Östersund. Antagning till utbildningen sker i den ordning som deltagarna anmält sig genom erläggande av anmälningsavgift.

Ansökan - Skönhetens och estetikens psykologi 20p, (halvfart 2011)

OBS! Ansökan till utbildningen gäller både vår- och höstterminen 2010, och skall vara inlämnad senast 15 december 2010.

Studieort:

Personnummer

Förnamn Efternamn

Gatuadress

Postnummer Ort/Postadress

Telefon bost Mobiltelefon

Telefon arb E-post

Nuvarande yrke/syslesättning:

Tidigare högsta fullgjorda utbildning

Motivering till att du önskar delta i denna utbildning och övrig relevant information (t ex avvikande fakuraadress):


Jag ansöker härmed om att delta i denna utbildning. Antagningen grundas på motivering och övriga uppgifter som lämnas i denna ansökan. Jag är medveten om att jag kan få styrka min identitet, angivna förkunskaper och motivering, med referenser, kopior av betyg eller intyg. Jag är också införstådd med att halva terminsavgiften kommer att faktureras mig och skall erläggs som anmälningsavgift senast 4 veckor innan första terminstart.

Önskan om ytterligare information, eventuella frågor om utbildning och ansökan kan ställas via mail till kursledaren: Leg.psykolog/socionom Torbjörn Eliazon

Ansökan kan också sändas per post till: Eliazon – Oilinpsykologikonsult HB, Residensgränd 25 A, 831 41 ÖSTERSUND.

Tack för din ansökan!

Om Eliazon

 

ELIAZON.EU
Utbildning i Göteborg - Östersund 2009

www.educatíon.com

 

Utbildning i Göteborg - Östersund 2009 - Email

Utbildning i Göteborg - Östersund 2009 Utbildning i Göteborg - Östersund 2009 Utbildning i Göteborg - Östersund 2009 Utbildning i Göteborg - Östersund 2009 Utbildning i Göteborg - Östersund 2009 Utbildning i Göteborg - Östersund 2009
Utbildning i Göteborg - Östersund 2009
Utbildning i Göteborg - Östersund 2009
© 2007 eliazon.eu
Utbildning i Göteborg - Östersund 2009
Utbildning i Göteborg - Östersund 2009