ELIAZON
hemsida kontakt Eliazon.EU

 

 

 

SFI - testinstruktion:

1. Du måste besvara samtliga frågor. OBS! Använd inte kortkommandon som t ex TAB för förflyttning i formuläret.
2. Du kan inte vara anonym.
3. Ange personuppgifter (för- och efternamn), adress (inkl. postnummeradress och ort), email, telefonnummer och personnummer i formatet ÅÅMMDD-CCCC. Observera att detta är en betaltjänst. Bekräfta därför att du är myndig och godkänn de allmänna anvisningarna.
4. Erhåll ditt SFI-värde, genom att först trycka på SFI-knappen --> "SFI". OBS! Anteckna eller lägg det här värdet på minnet!
5. Tryck därefter på knappen "Tolkning SFI".
6. Formuläret (inkl. aktuellt SFI-värde) töms nu på all information, och du förflyttas till en resultatsida där vår tolkning av ditt SFI-resultat framgår.


Allmänna anvisningar

Eliazon
New Queen
Sverige

 

Stil & Hälsa
Skönhet

Svenska

Engelska


Marknadsföring
&
Psykologi
 


BETALA IDAG!
Enkelt och smidigt via PayPal!

SFI-score - Test Social Fobi

275:-


 

Test - Social Fobi Index

INDEXTAL FÖR SOCIAL FOBI - SFI-INDEX

        En social fobi är en starkt inlärd rädsla för att göra fel, bli belagd med skuld, bli eller erfara personlig exploatering, få negativ uppmärksamhet eller bli utsatt för integritetskränkande åtgärder eller insatser, inom syndriftens- och åkallandedriftens områden. En social fobi handlar framförallt om ett ambivalent eller ifrågasatt förhållande till andra människors inverkan på oss själva i det visuella och auditiva rummet.

        Den sociala fobin yttrar sig som en återkommande, neurotisk, irrationell rädsla för något, ett objekt, en aktivitet eller en social situation som tvingar personen att försöka undvika det som ser ut att orsaka en stegring av ångest. Rädslan kan också gälla enstaka objekt, ha mer evolutionär bakgrund och då kallas, en enkel fobi. Rädslan och ångesten i den sociala fobin är mer omfattande och implicerar ofta situationer där personen känner sig bli trängd, exploaterad, övervakad och kanske bedömd av andra, t ex när han måste prata med eller inför andra människor, delta i måltider eller tvingas använda offentliga resurser som restauranter, toaletter, affärer och likande.

        Har du en social fobi? Till vilken grad har den i så fall påverkat ditt liv och din livsföring den sista månaden. Behöver du vägledning eller hjälp med att hantera den? Läs av Ditt indextal, som vägledning.

  Här kan du enkelt och smidigt genom ett särskilt indextal (SFI-tal), själv bedöma svårighetsgraden av din sociala fobi (genom våra råd).

  Gradera din olust och ångest,
  1. Inget obehag alls
  2. Lite obehag
  3. Mycket obehag
  4. Extremt obehagligt
  t ex när du.....

  1.Pratar med chefen
        1 2 3 4
  2.Arbetar vid datorn och någon ser på
        1 2 3 4
  3.Pratar i telefon och andra lyssnar
        1 2 3 4
  4.Ska hålla ett förberett anförande/tal
        1 2 3 4
  5.Pratar med obekanta människor
        1 2 3 4
  6.Står i centrum för andras uppmärksamhet
        1 2 3 4
  7.Har tråkigt och ingenting att göra
        1 2 3 4


8.Blir arg i en grupp av människor
        1 2 3 4
9.Rodnar i andras sällskap
        1 2 3 4
10.Inte tycker att du ser bra ut
        1 2 3 4

Jag har fyllt 18 år och godkänner allmänna anvisningar för tjänsten¹.
Förnamn¹   
Efternamn¹  
Personnr¹
     
             (OBS! i formatet: 840613-8213)
Adress¹         
Postadress¹   
Telefon:¹         
E-mail:¹           

DITT SFI-INDEX - SOCIAL FOBI
¹ Obligatorisk uppgift
² Tryck först SFI (för ditt resultat),
³ därefter Tolkning SFI


Tack, för att du anlitar Eliazon !

Om| Sök | Ångest| Prestation| Fond| Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap| Utvecklingspsykologi| Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys| Utbrändhet| Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Föräldrar| T-shirt|| Utbildning| Mode Modekläder| Tajta Jeans| Björnar| Boka Tid| Allmänna anvisningar| Hem

Stress & Utmattningsdepression | Utbrändhet| Test missbruk| Utmattning| Utbrändhet| Stress Test | Testa Stress| Stress| Test välbefinnande, lycka och livskvalitet|

Test - Social Fobi Index
Test - Social Fobi Index
Test - Social Fobi Index
Test - Social Fobi Index
Test - Social Fobi Index


©2008 Eliazon.com - Utgåva Testa dig själv - Test Social Fobi - Svensk hemsida Testa dig själv - Test Social Fobi - På Norska Testa dig själv - Test Social Fobi  - På Arabiska Testa dig själv - Test Social Fobi  - På Ryska Testa dig själv - Test Social Fobi  - På Franska Testa dig själv - Test Social Fobi - På Tyska Testa dig själv - Test Social Fobi - På Portugisiska Testa dig själv - Test Social Fobi - På engelska