ELIAZON
hemsida kontakt Eliazon.EU

 

 

 TSE - testinstruktion:

1. Du måste besvara samtliga frågor. OBS! Använd inte kortkommandon som t ex TAB för förflyttning i formuläret.
2. Du kan inte vara anonym.
3. Ange personuppgifter (för- och efternamn), adress (inkl. postnummeradress och ort), email, telefonnummer och personnummer i formatet ÅÅMMDD-CCCC. Observera att detta är en betaltjänst. Bekräfta därför att du är myndig och godkänner de allmänna anvisningarna.
4. Erhåll ditt TSE-värde, genom att först trycka på TSE-knappen --> "TSE". OBS! Anteckna eller lägg det här värdet på minnet!
5. Tryck därefter på knappen "Tolkning TSE".
6. Formuläret (inkl. aktuellt TSE-värde) töms nu på all information, och du förflyttas till en resultatsida där vår tolkning av ditt TSE-resultat framgår.


Allmänna anvisningar

Eliazon
New Queen
Sverige


 

Stil & Hälsa
Skönhet

Svenska

Engelska


Marknadsföring
&
Psykologi
 


BETALA IDAG!
Enkelt och smidigt via PayPal!

TSE-score - Test Självkänsla

275:-


 

TSE-IQ - Test för självkänsla

Testa dig själv: TEST SELF ESTEEM (TSE) IQ-INDEX


        - Har du en bra självkänsla? Fyll i formuläret och läs av ditt eget personliga TSE-index, ett mått på din egen SJÄLVKÄNSLA. Till vilken grad har självkänslan påverkat ditt liv och din livsföring de sista 2 åren. Behöver du mer stöd eller hjälp med att hantera den?

        Testet TEST SELF ESTEEM (TSE), bygger på etablerad forskning och långvarigt klinisk erfarenhet i arbete med människor med låg, eller ifrågasatt låg självkänsla. En god självkänsla handlar bl a om att man besitter en god självkännedom om egna behov, preferenser, önskningar, talanger, förmågor, erfarenheter, tillkortakommanden och brister. Läs av Ditt indextal som en första vägledning, och hör gärna av dig igen om du vill förbättra din självkänsla ytterligare.

  Gradera i vilken mån följande påståenden gäller,
  1. Stämmer inte alls/Aldrig
  2. Stämmer delvis, någon gång ibland eller mer sällan
  3. Stämmer oftast/nästan varje gång
  4. Stämmer helt/alltid
  ..för Dig.....

  1.Tycker om att göra saker för andra, men inte att själv stå i centrum för andras omsorger eller uppmärksamhet
        1 2 3 4
  2.Idealiserar andra människor som duktigare, bättre eller mer goda än jag själv
        1 2 3 4
  3.Är för lättpåverkad och naiv i tilltro till andras åsikter och önskemål
        1 2 3 4
  4.Är osäker och tveksam i nya beslut. Ältar upplevelser och erfarenheter
        1 2 3 4
  5.Fantiserar om att finna den ideala "tvillingsjälen", den perfekta kärlekspartnern i mitt liv
        1 2 3 4
  6.Vill gärna bli som min förälder (av samma kön)
        1 2 3 4
  7.Blir lätt tystlåten och orkar inte "stå på mig", när det är befogat
        1 2 3 4


8.Kan samtycka till saker och ting, för att vinna folks gillande och sympati
        1 2 3 4
9.Avstår att själv ge en åsikt, vilja eller ståndpunkt. Antingen av blygsel eller för att själv inte bli påflugen
        1 2 3 4
10.Blir intensivt och snabbt fäst vid någon eller något, jag tycker om
        1 2 3 4

Jag har fyllt 18 år och godkänner allmänna anvisningar för tjänsten¹.
Förnamn¹   
Efternamn¹  
Personnr¹
     
             (OBS! i formatet: 840613-8213)
Adress¹         
Postadress¹   
Telefon:¹         
E-mail:¹           

DITT TSE-INDEX - SJÄLVKÄNSLA
¹ Obligatorisk uppgift
² Tryck först TSE (för ditt resultat),
³ därefter Tolkning TSE


Tack, för att du anlitar Eliazon !

Om| Sök | Ångest| Prestation| Fond| Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap| Utvecklingspsykologi| Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys| Utbrändhet| Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Föräldrar| T-shirt|| Utbildning| Mode Modekläder| Tajta Jeans| Björnar| Boka Tid| Allmänna anvisningar| Hem

Test Social fobi| Intelligenstest (iq-test) | Personlighetstest| Test missbruk| Sexmissbruk| Manlighetstest| Roliga test | Sex Test| Kärlekstest| Test välbefinnande, lycka och livskvalitet|


©2008 Eliazon.com - Utgåva Testa dig själv - Test Självkänsla - Svensk hemsida Testa dig själv - Test Självkänsla - På Norska Testa dig själv - Test Självkänsla - På Arabiska Testa dig själv - Test Självkänsla - På Ryska Testa dig själv - Test Självkänsla - På Franska Testa dig själv - Test Självkänsla - På Tyska Testa dig själv - Test Självkänsla - På Portugisiska Testa dig själv - Test Självkänsla - På engelska