ELIAZON
hemsida kontakt Eliazon.EU

 

 

 

TUT - testinstruktion:

1. Du måste besvara samtliga frågor. OBS! Använd inte kortkommandon som t ex TAB för förflyttning i formuläret.
2. Du kan inte vara anonym.
3. Ange personuppgifter (för- och efternamn), adress (inkl. postnummeradress och ort), email, telefonnummer och personnummer i formatet ÅÅMMDD-CCCC. Observera att detta är en betaltjänst. Bekräfta därför att du är myndig och godkänn de allmänna anvisningarna.
4. Erhåll ditt TUT-värde, genom att först trycka på TUT-knappen --> "TUT". OBS! Anteckna eller lägg det här värdet på minnet!
5. Tryck därefter på knappen "Tolkning TUT".
6. Formuläret (inkl. aktuellt TUT-värde) töms nu på all information, och du förflyttas till en resultatsida där vår tolkning av ditt TUT-resultat framgår.


Allmänna anvisningar

Eliazon
New Queen
Sverige

 

Stil & Hälsa
Skönhet

Svenska

Engelska


Marknadsföring
&
Psykologi
 


BETALA IDAG!
Enkelt och smidigt via PayPal!

TUT-score - Test Utbrändhet

275:-


 

Stress Test - Utbrändhet
Utmattningsdepression

Testa dig själv: STRESS TEST UTBRÄNDHET
UTMATTNINGSDEPRESSION - (TUT) IQ-INDEX

        - Har du gått in i väggen? Har du hamnat i ett psykologiskt tillstånd vi brukar kalla för utbränd, stressrelaterad utbrändhet eller utmattningsdepression? Till vilken grad påverkar de här symtomen ditt liv och dina möjligheter att leva ett fullt ut härligt liv idag. Behöver du stöd eller hjälp att hantera symtomen? Testet STRESS TEST UTBRÄNDHET-UTMATTNINGSDEPRESSION - (TUT), bygger på etablerad forskning och långvarig klinisk praxis i arbete med människor med utmattningsdepression. Vid utmattningsdepression och utbrändhet handlar det ofta om en remarkabel trötthet till följd av en auditiv- och visuell överbelastning med en negativ inverkan inom ett flertal centrala områden i det dagliga livet t ex: emotionellt, intellektuellt, existentiellt, fysiskt och socialt. Läs av Ditt indextal som en första vägledning, och hör av dig om du vill må bättre. Läs av ditt indextal för grad av utmattning:

  Gradera i vilken mån följande påståenden gäller,
  1. Stämmer inte alls
  2. Stämmer delvis/ibland
  3. Stämmer oftast
  4. Stämmer helt
  ..för Dig.....

  1.Känner mig uttråkad, ledsen, deppig, trött, slö och olustig.
        1 2 3 4
  2.Tycker inte att jag duger så bra längre, såsom jag skulle vilja göra.
        1 2 3 4
  3.Känner inte glädje och tillfredställelse på samma sätt som förut.
        1 2 3 4
  4.Svårt att somna. Ältar beslut, upplevelser och erfarenheter.
        1 2 3 4
  5.Jag sover sämre och vaknar tidigare på morgonen.
        1 2 3 4
  6.Har ofta huvudvärk eller en "orolig mage".
        1 2 3 4
  7.Blir lättare stressad, ängslig, gråtmild, retlig eller irriterad.
        1 2 3 4


8.Är sjävkritisk och missnöjd med utseende, eller prestationer
        1 2 3 4
9.Måste tvinga mig till att få saker och ting gjorda.
        1 2 3 4
10.Tycker sällan att det är riktigt härligt att leva.
        1 2 3 4

Jag har fyllt 18 år och godkänner allmänna anvisningar för tjänsten¹.
Förnamn¹   
Efternamn¹  
Personnr¹
     
             (OBS! i formatet: 840613-8213)
Adress¹         
Postadress¹   
Telefon:¹         
E-mail:¹           

DITT TUT-INDEX - UTBRÄNDHET
¹ Obligatorisk uppgift
² Tryck först TUT (för ditt resultat),
³ därefter Tolkning TUT


Tack, för att du anlitar Eliazon !

Om| Sök | Ångest| Prestation| Fond| Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap| Utvecklingspsykologi| Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys| Utbrändhet| Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Föräldrar| T-shirt|| Utbildning| Mode Modekläder| Tajta Jeans| Björnar| Boka Tid| Allmänna anvisningar| Hem

Test Social fobi| Stress & Utmattningsdepression | Utbrändhet| Test missbruk| Utmattning| Utbrändhet| Stress Test | Testa Stress| Stress| Test välbefinnande, lycka och livskvalitet|


©2008 Eliazon.com - Utgåva Testa dig själv - Utmattningsdepression - Utbrändhet - Stress Test - Svensk hemsida Testa dig själv - Utmattningsdepression - Utbrändhet - Stress Test - På Norska Testa dig själv - Utmattningsdepression - Utbrändhet - Stress Test - På Arabiska Testa dig själv - Utmattningsdepression - Utbrändhet - Stress Test - På Ryska Testa dig själv - Utmattningsdepression - Utbrändhet - Stress Test - På Franska Testa dig själv - Utmattningsdepression - Utbrändhet - Stress Test - På Tyska Testa dig själv - Utmattningsdepression - Utbrändhet - Stress Test - På Portugisiska Testa dig själv - Utmattningsdepression - Utbrändhet - Stress Test - På engelska